Меню
Sail003

Sail 27

Стратегията на Карлсберг Груп

Едно споделено пътуване

Мисията ни да произвеждаме бира за по-добро днес и утре остава в основата на всичко, което правим. Новата стратегия SAIL'27 засилва нашата амбиция да бъдем най-успешния, професионален и атрактивен пивовар на пазарите, на които оперираме.

Нашето споделено пътуване

SAIL'27 е общо усилие за цялата компания, създадено съвместно от над 200 служители на Карлсберг от 30 различни пазари по света. Заедно зададохме посоката на нашето бъдещо развитие и смело вървим напред!

 

„С обновената стратегия SAIL’27 Карлсберг Груп затвърждава своята мисия с мисъл за устойчивото развитие и осигуряването на бъдещ растеж. Ние създаваме Култура на победители, за да постигнем още по-добро  представяне и да отговорим на очакванията на нашите клиенти, служители, партньори и на обществото като цяло''

 

- Кийс Харт, Изпълнителен директор на Карлсберг Груп

Успешни

Като Успешна компания ние се стремим към постигане на дългосрочен ръст и се ръководим от това, което е най-добро за нашите служители, потребители, клиенти и за обществото като цяло.

Професионални

Като Професионална компания, ние винаги се стремим да усъвършенстваме способностите си. Уверени сме в бъдещето и нашите стремежи са високи. Знаем, че ще ги постигнем, стига да останем верни на нашите прироритети и да ги изпълняваме като един силен и задружен екип.

Атрактивни

Като Атрактивна компания, ние се съсредоточаваме върху създаването на споделена стойност за акционерите, служителите и обществото. Нашата цел е постигането на дългосрочен ръст и устойчивост във всеки аспект от дейността ни.

Нашите приоритети

За да постигнем амбициите си, SAIL'27 очертава стратегическите приоритети в рамките на пет области:

Нашият избор на портфолио: Качествените продукти и иновациите са в основата на развитието ни сега и занапред.

Нашите географски приоритети:   С помощта на нашите силни локални и международни марки, опит в пивоварството и утвърдени позиции, постигаме ръст на пазарите, на които оперираме.

Нашето отлично представяне: Ние се стремим всеки ден да сме още по-добри от вчера и реализираме високи резултати заедно.

Нашата Култура на победители. Създаваме култура, която да ни помогне да постигнем целите си.

Финансиране на нашето пътуване. Чрез горните приоритети искаме да предоставим повече стойност за нашите клиенти, служители, бизнес партньори и акционери, както и за обществата в регионите, в които оперираме.