Меню
Pirinsko Brewery 2

През 1965 година в Благоевград започва строителство на фабрика за бутилиране на пиво в системата на ДСО „Винпром“. През 1967г. фабриката се обособява като самостоятелно предприятие в системата на ДСО „Българско пиво“ и фабриката официално влиза в експлоатация на 1 юли 1967 г. Макар снабдяването на Югозападния район с пиво да се подобрява, потреблението нараства, и ръководството на ДСО „Българско пиво“ взема решение към фабриката за бутилиране да се изгради и пивоварна. Строежът започва през 1968г.

На 26.03.1971 г. официално се открива новият Пивоварен завод „Пиринско пиво“.

На 11 май 1971 г. се бутилират първите бутилки бира, произведена в завода. До края на същата година се произвеждат 13.000.000 литра бира, при капацитет на завода от 15.000.000 литра. През 1972 г. започва изграждане на ново ферментационно и депозитно отделение, ново филтърно, успокоително и бутилково отделение. През 1974-1980 г. заводът продължава да се модернизира. Към 1980 г. годишния производствен капацитет достига 40 милиона литра пиво. С помощта на Института по пивоварна промишленост през 70-те години се внедрява технология за производство на специално пиво – 12 % „Пиринско пиво“, както и оригиналните пива „Предела“ светло и „Беласица“ тъмно.

 

През 1980-те години модернизацията на завода продължава - монтират се нови миялни машини за бутилки, пълначен моноблок и етикираща машина, тунелен пастьоризатор, буремиялна и бурепълначна машина. Заводът внася съоръжения от Германия. Асортиментът от пиво се увеличава и обогатява - на пазара излизат 12 % луксозно „Пиринско пиво“ с трайност 6 месеца, което 5 поредни години е отличено със златен медал от Монд Селексион, 11,3 % светло специално пиво, 9 и 12 % специално пиво „Орбелос“ с антирадиационно действие.

11. 05. 1971

Пивоварна "Пиринско пиво" стартира собствено производство на бира

80-те години

Модернизация с големи крачки

1997 година

Началото на приватизацията

1990година - с Решение на министъра на земеделието и хранителната промишленост се образува фирма с държавно имущество - ДФ„Пиринско пиво" - гр.Благоевград, като правоприемник на Пивоварен завод „Пиринско пиво" (от прекратеното СО„Българско пиво"). През 1992 г. фирмата се преобразува в "Пиринско пиво" ЕООД, а през 1996 г. - в "Пиринско пиво" ЕАД.

Пивоварната е раздържавена по линия на масовата приватизация през 1997 г., като 70% от акциите на дружеството стават собственост на няколко приватизационни фондове и индивидуални участници. Най-голям дял - 34 % придобива Приватизационен фонд „Златен лев“.През 1998 г. се приватизират още 24 % от капитала на дружеството чрез Българска фондова борса - София.

През 2001г. "Пиринско пиво" АД открива нова инсталация за производство на наливна бира. Разнообразява се асортимента - освен „Пиринско светло“ и „Пиринско тъмно“, на пазара е пусната и премиалната бира „Златен елен“.

През ноември 2002 г. датският пивоварен концерн „Карлсберг Брюърис“ придобива 67 % от акциите на „Пиринско пиво“ АД. „Карлсберг Брюърис“ инвестира над 30 милиона лева в модернизация на производствените мощности и за привеждане на производството към стандартите на датската компания.

С решение на Софийски градски съд от 14.09.2004 г. се вписва вливането на „Пиринско пиво“АД в „Шуменско пиво“АД, както и промяна в наименованието на дружеството, което се променя на „Карлсберг България“АД. Двете пивоварни се обединяват в едно дружество, което днес е най-бързо развиващата се бирена компания на нашия пазар.