Меню

Новата Фондация Карлсберг

Новата Фондация Карлсберг е частна и независима фондация за изкуства. Стремежът да насърчава и благоприятства развитието на изкуствата в родината на нейния основател е заложено в устава й, подписан на 20. 01.1902г. от пивоваря Карл Якобсен и съпругата му Отилия Якобсен.

На 20 януари 1902 Карл Якобсен и Отилия Якоб подписват акт за присъединяване на Новата пивоварна Карлсберг към Фондация Карлсберг и основават Новата фондация Карлсберг. Както е посочено в устава, Фондация Карлсберг подкрепя науката, докато Новата фондация Карлсберг подкрепя изкуството (и изследвнията в областта на изкуството).

Фондация Карлсберг управлява контролния пакет на Пивоварни Карлсберг. Все пак, тя е била задължена да предаде част от акциите си на Новата фондация Карлсберг.

Фондация Карлсберг упражнява известно влияние върху дейностите на Новата фондация Карлсберг, включително и назначаването на членове на Борда.

Новата фондация Карлсберг се различава от много други фондации по професионалното ръководство. Тя се оглавява от Борд, състоящ се от трима членове, единият от които е председател. Председателят е нает на пълен работен ден от Борда, докато другите двама членове изпълняват задълженията си в Борда успоредно с другите си занимания, обикновено свързани с изкуство.

Новата Глиптотека на Карлсберг 

 

Значителни ежегодни дарения отразяват специалното задължение на Новата Фондация Карлсберг към Новата Глиптотека на Карлсберг, основата от Карл Якобсен и отворила врати през 1897 година. Членовете на Борда на Фондацията са в Борда и на Глиптотеката, а Председателят на Фондацията оглавява и Борда на Глиптотеката.

Мисия

Целта на Фондацията е да продължи работата, започната от Карл и Отилия Якобсен в услуга на изкуството – с основаването на Новата Глиптотека на Карлсберг и на други музеи, придобиването на произведения на изкуството, строежа на монументални сгради – за да възпитава и развива нуждата от изкуство в родината си.

A young Carl Jacobsen.jpg