Меню
Mg 8143

Развитие в Карлсберг

Развийте своите умения по пътя към съвършенството

Ние вярваме, че всеки човек притежава потенциал, който може да бъде развит. Ето защо работната култура в Карлсберг България е изградена върху принципи като толерантност, откритост, насърчаване на личностното развитие и ученето през целия живот. Ние ще ви дадем възможност да действате самостоятелно и отговорно, дори в най-ранния етап от съвместната ни работа. Заедно с нас ще израствате в кариерата и ще се справяте с всяко предизвикателство, благодарение на успешната ни система за оценка и развитие на служителите. Защото обучението на работното място е начин да продължаваме да обогатяваме знанията си, независимо от опита и успехите ни до момента.

Възможности за развитие

Управлението на хора е от ключово значение за нас. В Карлсберг използваме различни инструменти, за да идентифицираме талантите и да им помогнем да развият своя потенциал. Установяваме култура на обратна връзка с нашите служители, като постоянно поддържаме диалог с тях. Държим на прозрачността - ето защо ясно комуникираме поставените цели и измерваме постиженията, като провеждаме междинни и годишни оценки на представянето.

Да намерим правилните хора за правилните позиции е основната задача на нашата политика за управление на служителите. Посредством различни квалификационни програми, ние се фокусираме върху обучението им в различни сфери на компетентност.

Ние предоставяме на нашите таланти възможност да израстват, както в рамките на Карлсберг България, така и в Карлсберг Груп. Можете да развиете своята кариера както в хоризонтално, така и във вертикално направление или между различните функции в компанията.

Развитие на таланти

Нашият център за развитие предлага различни програми и възможности за насърчаване на талантите. Участието в Центъра ясно определя елементите, върху които следва да се фокусира индивидуалния план за развитие на всеки от служителите.